ഹ്രസ്വചിത്ര തിരക്കഥാ മത്സരം

 10 മിനിറ്റില്‍ കവിഞ്ഞ് ദൈര്‍ഘ്യം വരാത്ത ഒരു പ്രമേയം തിരക്കഥാരൂപത്തില്‍ . അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്‌ടോബര്‍ 25. iconkcbc@gmail.com
http://kcbcmediacommission.com/welcome/Newsdetails/29