സഭാ തർക്കത്തിൽ കാരുണ്യസ്പര്‍ശവുമായി കര്‍ദിനാള്‍ ബസേലിയോസ് ക്ലിമീസ് കാതോലിക്കാ ബാവ.

സഭാ തർക്കത്തിൽ എന്തായിരിക്കണം ക്രിസ്തിയ സാക്ഷ്യം/കർദിനാൾ ബസേലിയോസ് ക്ലിമ്മിസ് കാതോലിക്കബാവ